Въпрос 1
Имате ли навършени 60 години или повече?
Въпрос 2
Счупвали ли сте кост след навършени 50 години?
Въпрос 3
Имате ли тегло под нормата?
(Индекс на телесното тегло BMI под 19) Изчислете своя BMI:

BMI резултат:

warning sign

Вашите отговори предполагат сериозни рискови фактори за остеопороза и счупвания. Ето защо бихме искали да ви насърчим да поискате мнение за здравето на костите си и да обсъдите стратегиите за намаляване на риска от свързани с остеопороза фрактури с вашия лекар.

Въпрос 4
След като навършихте 40, загубихте ли повече от 4 см от височината си? (приблизително 1.5 inches)
Въпрос 5
Имал ли е някой от вашите родители фрактура на бедрената кост?
Въпрос 6
Оплаквате ли се от някое от изброените заболявания?
Въпрос 7
Бил ли сте лекуван с някои от следните лекарства?
Въпрос 8
Пиете прекомерно количество алкохол (повече от 3 питиета на ден ) и/или сте пушач?

Не сте избрали отговор.

Необходимо е да направите BMI тест.

Да, имам поднормено тегло

Не, нямам поднормено тегло