Vraag 1
Bent u 60 jaar of ouder?
Vraag 2
Heeft u na uw 50ste wel eens een bot gebroken?
Vraag 3
Heeft u ondergewicht?
(BMI lager dan 19) Bereken uw BMI:

BMI-resultaat:

warning sign

Uw antwoorden wijzen op de mogelijke aanwezigheid van belangrijke risicofactoren voor osteoporose en breuken. Vraag uw huisarts om een beoordeling van uw botgezondheid en bespreek met hem of haar hoe u de kans op breuken als gevolg van osteoporose kunt verminderen.

Vraag 4
Bent u na uw 40ste meer dan 4 cm gekrompen?
Vraag 5
Heeft één van uw ouders wel eens een heupfractuur gehad?
Vraag 6
Heeft u een van de volgende aandoeningen?
Vraag 7
Bent u wel eens behandeld met één van de volgende geneesmiddelen?
Vraag 8
Drinkt u overmatig veel alcohol (meer dan 3 eenheden per dag) en/of rookt u momenteel?

U heeft geen antwoord gekozen.

U moet de BMI-test doen.

Ja, ik heb ondergewicht

Nee, ik heb geen ondergewicht