Vraag 1
Bent u 60 jaar of ouder?
Vraag 2
Hebt u na uw 50ste wel eens een bot gebroken?
Vraag 3
Hebt u ondergewicht?
(BMI lager dan 19) Bereken uw BMI:

BMI-resultaat:

warning sign

Uw antwoorden geven aan dat er mogelijk ernstige risicofactoren voor osteoporose en breuken bij u aanwezig zijn. We bevelen u aan uw arts te vragen om een beoordeling van uw botgezondheid en te bespreken hoe u de kans op breuken ten gevolge van osteoporose kunt beperken.

Vraag 4
Bent u na uw 40ste meer dan 4 cm gekrompen?
Vraag 5
Heeft een van uw ouders wel eens een heupbreuk gehad?
Vraag 6
Hebt u een van de volgende aandoeningen?
Vraag 7
Bent u wel eens behandeld met een van de volgende geneesmiddelen?
Vraag 8
Drinkt u overmatig veel alcohol (meer dan 3 eenheden per dag) en/of rookt u momenteel?

U hebt geen antwoord gekozen.

U moet uw BMI berekenen.

Ja, ik heb ondergewicht

Nee, ik heb geen ondergewicht