Spørsmål 1
Er du 60 år eller eldre?
Spørsmål 2
Har du brukket et ben etter du fylte 50 år?
Spørsmål 3
Er du undervektig
(BMI under 19) Regn ut BMIen din:

BMI-resultat:

warning sign

Svarene dine tilsier at du kan være i fare for utvikling av osteoporose og brudd. Vi oppfordrer deg til å be om en benhelse-vurdering og til å diskutere fremgangsmåter for å redusere faren for osteoporoserelaterte brudd med legen din.

Spørsmål 4
Har du mistet mer enn 4 cm (cirka 1, 5 tommer) av kroppshøyden din etter at du fylte 40 år?
Spørsmål 5
Har du eller noen av foreldrene dine opplevd hoftebrudd?
Spørsmål 6
Har du noen av de følgende lidelsene?
Spørsmål 7
Har du blitt behandlet med noen av de følgende medisinene?
Spørsmål 8
Drikker du i overkant mange alkoholenheter (flere enn 3 enheter per dag) og/eller røyker du?

Du har ikke valgt et svaralternativ

Du må gjennomføre BMI-testen.

Ja, jeg er undervektig

Nei, jeg er ikke undervektig