Otázka 1
Máte 60 rokov alebo viac?
Otázka 2
Zlomili ste si kosť vo veku vyššom ako 50 rokov?
Otázka 3
Máte podvýživu?
(BMI pod 19) Vypočítajte si BMI:

Výsledný BMI:

warning sign

Vaše odpovede naznačujú, že môžete mať zásadné rizikové faktory pre vznik osteoporózy a zlomeniny. Odporúčame vám, aby ste svojho lekára požiadali o posúdenie a prediskutovali s ním stratégie na zníženie rizika zlomenín spojených s osteoporózou.

Otázka 4
Stratili ste viac ako 4 cm (asi 1, 5 palca) výšky po 40. roku života?
Otázka 5
Mal niektorý z vašich rodičov zlomeninu bedra?
Otázka 6
Máte akékoľvek z nasledujúcich ochorení?
Otázka 7
Boli ste liečený/-á akýmkoľvek z týchto liekov?
Otázka 8
Pijete nadmerné množstvo alkoholu (viac ako 3 jednotky denne) a/alebo v súčasnosti fajčíte?

Nevybrali ste žiadnu odpoveď.

Musíte zistiť svoju hodnotu BMI.

Áno, mám podvýživu

Nie, nemám podvýživu