Pitanje 1
Da li imate 60 godina ili više?
Pitanje 2
Da li ste posle 50. godine slomili neku kost?
Pitanje 3
Da li imate manjak kilograma?
(Indeks telesne mase BMI ispod 19?) Izračunajte svoj BMI:

BMI rezultat:

warning sign

Vaši odgovori ukazuju da imate faktore rizika za nastanak osteoporoze i osteoporotične prelome. Savetujemo Vam da odete na pregled kod Vašeg lekara i da sa njih prodiskutujete kako da smanjite rizika za nastanak preloma uzrokovanih osteoporozom

Pitanje 4
Nakon 40.godine ste izgubili više od 4cm visine?
Pitanje 5
Da li je neko od Vaših roditelja slomio kuk?
Pitanje 6
Da li imate neki od sledećih poremećaja:
Pitanje 7
Da li ste uzimali sledeće lekove:
Pitanje 8
Da li unosite preteranu količinu alkohola (3 ili više jedinica dnevno) i da li trenutno pušite?

Niste izabrali odgovor.

Morate uraditi BMI test

Da, imam manjak kg

Ne, nemam manjak kg