Fråga 1
Är du 60 år eller äldre?
Fråga 2
Har du brutit något ben efter 50 års ålder?
Fråga 3
Är du underviktig?
(BMI under 19) Beräkna ditt BMI:

BMI-resultat

warning sign

Tyder dina svar på att du kan ha riskfaktorer för osteoporos och fraktur. Vi uppmuntrar dig att be din läkare om en utvärdering av benhälsan och diskutera strategier för att minska din risk för benskörhetsrelaterade frakturer.

Fråga 4
Har du minskat mer än 4 cm i längd efter att du fyllt 40 (c:a 1, 5 tum)?
Fråga 5
Har någon av dina föräldrar fått en höftledsfraktur?
Fråga 6
Har du någon av följande sjukdomar?
Fråga 7
Har du behandlats med någon av följande mediciner?
Fråga 8
Dricker du överdrivna mängder alkohol (mer än tre enheter per dag) och/eller röker för närvarande?

Du har inte valt något svar.

Du måste göra BMI-testet.

Ja, jag är underviktig

Nej, jag är inte underviktig