คำถาม 1
ท่านมีอายุ 60 ปีขึ้นไปใช่หรือไม่?
คำถาม 2
ท่านมีภาวะกระดูกหักเมื่อย่างเข้าสู่วัย 50 ปีใช่หรือไม่?
คำถาม 3
ท่านมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ใช่หรือไม่?
(ค่าดัชนีมวลกาย BMI ต่ำกว่า 19 ใช่หรือไม่)?) คำนวณดัชนีมวลกาย (BMI) ของท่าน:

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI):

warning sign

คำตอบของท่านแสดงให้เห็นว่าท่านมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนและภาวะกระดูกหักในระดับที่สูงมาก เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อขอรับการประเมินสุขภาพกระดูก และปรึกษาถึงแนวทางในการลดความเสี่ยงของภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนกับแพทย์ของท่าน

คำถาม 4
เมื่อย่างเข้าอายุ 40 ปี ส่วนสูงของท่านลดลงเกิน 4 ซม. (ประมาณ 1.5 นิ้ว) ใช่หรือไม่?
คำถาม 5
ทั้งบิดาและมารดาของท่านมีภาวะกระดูกสะโพกหักใช่หรือไม่?
คำถาม 6
ท่านมีอาการผิดปกติดังต่อไปนี้บ้างหรือไม่?
คำถาม 7
ท่านเคยได้รับการรักษาโดยการใช้ยาดังต่อไปนี้บ้างหรือไม่?
คำถาม 8
ท่านคิดว่าตนเองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาด (เกินกว่า 3 หน่วยต่อวัน) และ/หรือ ยังสูบบุหรี่อยู่ใช่หรือไม่?

ท่านยังไม่ได้เลือกคำตอบ

ท่านควรเข้ารับการทดสอบเพื่อคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI)

ใช่ น้ำหนักของฉันต่ำกว่าเกณฑ์

ไม่ใช่ น้ำหนักของฉันไม่ต่ำกว่าเกณฑ์