Osteoporosis risk check

Възможно ли е да сте изложени на риск от остеопороза и фрактури?

Открийте дали някой от тези често срещани рискови фактори би могъл да се отнася до вас