Osteoporosis risk check

Kan du være i risikogruppen for osteoporose og brudd?

Finn ut om noen av disse vanlige risikofaktorene gjelder for deg