Osteoporosis risk check

Postoji li kod vas rizik za nastanak osteoporoze i preloma?

Otkrijte da li neki od uobičajenih faktora rizika mogu da važe i za Vas